HỘI VIÊN HỘI NÔNG DÂN XÃ NGUYỄN TRÃI PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGUYỄN TRÃI

02/05/2024 11:26

       Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sản xuất nông nghiệp, trồng rau la gim được khôi phục và phát triển. Cấp Ủy, Chính quyền xã Nguyễn Trãi đã quan tâm chỉ đạo các Tổ chức chính trị xã hội: Hội Nông dân; Hội Liên Hiệp Phụ nữ; Hội Cựu Chiến Binh xã đã đứng lên tín chấp cho hàng nghìn lượt Hội viên và nhân dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Thường Tín.

       Từ nguồn vốn ưu đãi của Đảng và nhà nước, các chương trình Vốn vay như: Nước sạch vệ sinh môi trường; Vốn Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo; Vốn Hộ Thoát nghèo; Vốn NHNTQ và vốn giải quyết việc làm đã hỗ trợ hội viên và nhân dân mọi mặt, giúp cho các Gia đình có điều kiện để xây sửa các công trình Nước sạch vệ sinh môi trường; và có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế tăng thu nhập. Một số hộ gia đình có thêm nguồn vốn bổ sung để đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị và nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như ở các thôn Lộc Dư, Xóm Bến, Mai Sao, Hòe Thị (các thôn có thế mạnh trồng rau mầu la gim); xây dựng và sửa chữa lán xưởng, mở rộng sản xuất ở khu Đất KDDV thôn Gia Khánh phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, trong đó có những hộ đã nhờ vốn ưu đãi phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2023 toàn xã Nguyễn Trãi5 hộ nghèo và 65 Hộ Cận nghèo. Đến nay chỉ còn 27 Hộ Cận nghèo (Chủ yếu còn các trường hợp già yếu, đơn thân, khuyết tật).

       Ngày nay chính nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH đã trở thành một trong những đòn bẩy kinh tế Nông thôn. Các Hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có thêm nguồn lực mua sắm máy móc hiện đại, đưa máy móc vào sản xuất, sản phẩm nông nghiệp làm ra tăng lên rất nhiều đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; các đơn vị doanh nghiệp sản xuất luôn đảm bảo chất lượng, đáp ứng được thị trường trong và ngoài nước, trở thành các Cơ sở sản xuất kinh doanh lớn thu nhập cao. Bên cạnh đó, Nhu cầu sử dụng lao động đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động trong xã và các vùng lân cận thu nhập từ 5,5 đến 7,5 triệu đồng/người/tháng. Từ đó kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng nên, nhiều hội viên mua sắm tiện nghi trong gia đình, phương tiện đi lại có giá trị cao. Một số cơ sở sản xuất Hộ gia đình đã đủ điều kiện và tiềm lực thành lập Công ty thu hút vài chục lao động đáp ứng sản xuất kinh doanh lớn, trở lên khá giả, giàu có.

       Có thể nói Ngân hàng CSXH Huyện Thường Tín đã làm tốt công tác Chính sách tín dụng của Đảng và nhà nước, đưa nguồn vốn vay các chương trình  đã mang lại hiệu quả thiết thực; đã góp phần tích cực cho các làng nghề truyền thống, sản xuất nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, dịch vụ của xã Nguyễn Trãi phát triển. Có thêm điều kiện thuận lợi cho các hội viên Hội nông dân và hội viên các đoàn thể và nhân dân xã Nguyễn Trãi phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường tín giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thường trực Hội nông dân xã Nguyễn Trãi