KỲ HỌP THỨ CHÍN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYỄN TRÃI, KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026.

01/07/2024 09:03

          Ngày 26 và 27/6/2024 vừa qua, tại Hội trường UBND xã Nguyễn Trãi, HĐND xã long trọng tổ chức kỳ họp thứ chín, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp, đại biểu huyện có ông Phạm Tiến Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy - tổ trưởng tổ hội đồng huyện ứng cử tại xã và các ông bà trong tổ hội đồng huyện; Chủ tọa, điều hành kỳ họp ông Nguyễn Công Bằng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND xã; tham dự kỳ họp có bà Lê Thị Minh Huyền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Trường Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các ông, bà TT.UBND, UBMTTQ xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã, hiệu trưởng 3 nhà trường; các cán bộ, công chức xã, các ông bà Bí thư các chi bộ và đặc biệt là sự có mặt của 24 ông, bà là các Đại biểu HĐND của 9 thôn trên địa bàn xã.

         Mở đầu kỳ họp, ông Nguyễn Công Bằng – chủ tọa kỳ họp phát biểu khai mạc; tiếp theo ông Dương Văn Nhiệt – Phó chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; ông Lê Văn Quyên – Phó chủ tịch UBND xã: báo cáo kết quả thực hiện thu - chi ngân sách năm 2023, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024, tờ trình phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2023, tờ trình đề nghị điều chỉnh bổ sung dự toán thu – chi ngân sách xã 5 tháng đầu năm 2024, báo cáo của UBND xã kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; tiếp đến là ông Tạ Văn Hùng báo cáo thẩm tra và báo cáo của Ban Pháp chế HĐND xã về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024; bà Nguyễn Thị Mai Hồng báo cáo thẩm tra và báo cáo của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024; ông Nguyễn Văn Trường – chủ tịch UBMTTQ xã thông báo của UBMTTQ xã tham gia công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thông báo các kiến nghị của đại biểu nhân dân tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại tổ HĐND số 1 và số 7 trước kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa XXII; tiếp theo đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND xã báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, Tờ trình chương trình giám sát của HĐND xã; tiếp theo đến phần ý kiến tham luận của các đại biểu HĐND, của cử tri tham dự kỳ họp, kỳ họp đã tiếp nhận 4 kiến nghị thuộc các nhón vấn đề thực tế liên quan trực tiếp đến các nhu cầu và quyền lợi chính đáng của nhân dân như: công chức địa chính xã phải tham mưu rất điểm cho UBND xã, đề nghị UBND huyện điều chỉnh sai sót thông tin về diện tích ở Giấy chứng nhận quyền SDĐ của nhiều hộ thôn Vĩnh Mộ sau dồn điền đổi thửa, đã được kiến nghị ở nhiều kỳ họp trước; điều chỉnh thông tin ở Giấy chứng nhận quyền SDĐ của một số hộ thôn Gia Khánh có ruộng thu hồi dự án đường Lưu Xá- Chùa Đậu, nhân dân đã kiến nghị đã nhiều năm chưa được giải quyết; cải tạo đường giao thông nội đồng khu ruộng Tam chinh, Thất đỗi ở thôn Lộc Dư; điều chỉnh và trả Giấy chứng nhận quyền SDĐ cho một số hộ thôn Gia Phúc có đất thu hồi khu rộng Ngoại Đê để thực hiện dự án đoạn đường xã Nguyễn Trãi- Dũng Tiến,… và các ý kiến của đại biểu cử tri theo thông báo của UBMTTQ xã. Ông Dương Văn Phích CC Địa chính xã đã tiếp thu và trả lời ý kiến các đại biểu, đã hứa thực hiện các ý kiến của các đại biểu về việc giải quyết tồn tại Giấy chứng nhận quyền SDĐ nêu trên; ông Nguyễn Trường Xuân – Chủ tịch UBND xã phát biểu tiếp thu và giải trình các kiến nghị theo thẩm quyền cấp xã, tiếp nhận tổng hợp các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên để báo cáo, đề nghị cấp trên giải quyết. Tiếp đến thư ký kỳ họp thông qua dự thảo các nghị quyết kỳ họp. Ông Nguyễn Công Bằng - Chủ tịch HĐND xã lấy biểu quyết của các Đại biểu HĐND xã thông qua các dự thảo nghị quyết của kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100%.

         Vậy trong hai ngày 26,27/6/2024, Kỳ họp thứ chín, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND xã Nguyễn Trãi đã hoàn thành tất cả nội dung theo quy định của Pháp luật.

Tại kỳ họp và Thường Trực HĐND xã Nguyễn Trãi